vaikuttajamedia presser
carl haglund

Carl Haglund: Julkinen sektori tarvitsee aitoa muutosjohtamista

Viimeiset 7 vuotta Suomi on ottanut lainaa rahoittaakseen alijäämää. Alijäämä johtuu veropohjan pettämisestä, sekä vaikeuksista hallita julkisia menoja. Suomi on rakennekriisissä, ei pelkästään suhdannekriisissä.

Velkaantumisen kierre on taitettava ja julkisen sektorin on sopeuduttava realiteetteihin. Tasapainottaakseen julkista taloutta päättäjät voivat määrätietoisesti toimia järkevällä veropolitiikalla, edistämällä työmarkkinauudistuksia ja karsimalla turhaa sääntelyä. Tulevalla vaalikaudella tarvitaan kuitenkin myös menopuolen sopeuttamistoimia.

Valtion nykyinen tuottavuusohjelma perustuu siihen, että määrärahoja leikataan jatkuvasti ja suhteellisen vähän kerralla. Tällä juustohöylämenetelmällä rakenteet säilyvät, mutta resurssit vähenevät. Näin toiminnan laatu heikkenee ja työntekijöiden jaksaminen on vaakalaudalla.

Rakenteiden uudistamisessa ja muutoshankkeiden onnistumisessa tarvitaan selkeät ja yhteiset tavoitteet sekä yhteistyötä kuntien ja valtion välillä. Ydintoiminta ja tavoiteltu palvelutaso pitää olla muutoksen suunnittelun lähtökohtana ja tukitoimintojen tulisi olla tarkan tarkastelun kohteina. Hierarkioita ja byrokratiaa pitää purkaa ja pitää löytää uskallusta kyseenalaistaa laajat kokonaisuudet ja tunnistaa täysin uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Tarvitaan operatiivista johtajuutta ja henkilökunnan sitouttamista muutokseen sekä laadukasta, jatkuvaa ja innostavaa viestintää. Nämä tuntomerkit löytyvät esimerkiksi viime kauden suurimmasta uudistuksesta, puolustusvoimauudistuksesta.

Johtajuutta tarvitaan poliitikoilta ja rohkeutta viedä suunnitellut muutokset maaliin, kritiikistä huolimatta. Tarvitsemme enemmän aitoa muutosjohtamista, juustohöyläämisen sijaan.

Carl Haglund 


Lue lisää aiheesta johtajuus.

Liittyvät artikkelit