vaikuttajamedia presser
Helen_arvot

Arvoista ilmaa Helenin siipien alle

Helen, yksi Suomen suurimmista energiakonserneista, teki rohkean brändi- ja strategiauudistuksen keväällä 2019. Muutos ei jäänyt ulkoisiin seikkoihin tai powerpointteihin. Toimialan murros pakotti yhtiön muuttamaan toimintaansa radikaalisti, myös sisäisesti.

Energiakonserni Helenille oli vuosien saatossa kertynyt mittava määrä linjauksia, ohjeita ja arvoja, jotka eivät enää ohjanneet arkipäivän valintoja kirkkaasti samaan suuntaan. Organisaation johto koki, että nykyisellä kulttuurilla ei saataisi aikaan tulevaisuuden tuloksia. Siksi Helenin oli määritettävä millainen kulttuuri mahdollistaisi vision ja strategian toteutumisen.

Tee kulttuurista näkyvä ja johdettava

Aloitimme muutoksen kulttuurin Due Diligence -kartoituksella. Tuloksena saimme kuvauksen kulttuurin nyky- ja tavoitetilasta. Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua työhön Siqni-kyselyn avulla. Johtoryhmässä pohdittiin Leidenschaftin tavoitekulttuuricanvasien äärellä mm. ihmiskäsitystä ja strategian edellyttämää tapaa toimia. Nykykulttuurin analyysin ja tavoitekulttuurin määrittelyn pohjalta kirkastuivat Helenin uudet arvot (yhteistyön mestaruus, maailmanluokan osaaminen, ihmiseltä ihmiselle ja pane tuulemaan)

”Leidenschaftin rohkeus ja ammattitaito arvojen sanoittamisessa oli meille valtavan arvokasta. Uskallus ja kyky kiteyttää arvot mieleen ja kieleen tarttuvalla tavalla innosti meidät johtona ja insinööritalona pukemaan abstraktia kulttuuria konkreettisiksi arvoiksi, joihin heleniläiset samaistuivat ja jotka innostivat kulttuurimuutokseen.”

Rauha Bato-Liukkonen
henkilöstö- ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja

Kulttuurin kehittäminen on yhteinen matka

Arvot julkistettiin kaikkien heleniläisten yhteisessä juhlassa. Festarihengessä järjestetyssä juhlassa oli panostettu uuden kulttuurinmukaiseen rentoon meininkiin, eli tarjolla oli runsaasti naurua ja positiivisuutta.

Helen_arvot
”Töitä me osataan tehdä, mutta välillä puuttuu ilmaa siipien alta, nyt sitä tuli!” ”Parasta oli, että lähes koko henkilöstö on ollut mukana arvojen julkistuksessa!” – osallistujapalautteita arvojen lanseerausfestareilta.

Arvot voi lanseerata vain kerran. Siksi yhteinen, hyvin valmisteltu lanseeraustilaisuus on tärkeä. Arvojalkautustyötä jatkettiin tiimien fasilitoiduilla arvokeskusteluilla ja kulttuuristrategian rakentamisella. Palautteen mukaan 86 % heleniläisistä kokee arvot tärkeinä ja inspiroivina.

Nyt on jokaisen lupa lentää!

Yritys menestyy parhaiten, kun sen strategia ja kulttuuri ovat linjassa keskenään. Heleniläiset saivat uudistetuista arvoista ”ilmaa siipien alle” – nyt on jokaisen lupa lentää!

”Due diligence -projekti ja arvokeskustelut ovat vahvistaneet ymmärrystämme työntekijöille merkityksellisimmistä asioista. Arvot ohjaavat HR-prosessiemme ja -järjestelmiemme uudistustyötä 2020. Arvoteot ovat osa johtoryhmän kokousten vakioagendaa ja työntekijäkokemuksen kehittäminen on tekemisen keskiössä.

Tiina Laine


Kirjoittaja, Tiina Laine, työskentelee yrityskulttuurimuotoilijana Leidenschaft Oy:ssä. Hänellä on pitkä kokemus HR/D-työstä, johtamisen ja yrityskulttuurin kehittämisestä oivalluksen ja ilon kautta.


Lue lisää aiheesta yrityskulttuuri.

Liittyvät artikkelit