vaikuttajamedia presser
kulttuuri

Tiina Laine: Transformaatiopuheesta tekoihin – Miten viedä muutos arkeen?

Johdon ihmiskäsitys määrittää pohjan kulttuurille ja sille miten suuri muutosloikka yrityksessä voidaan tehdä, kirjoittaa yrityskulttuurimuotoilija Tiina Laine.  

HR on isossa muutoksessa, ammatissamme puhutaan jopa disruptiosta. Transformaatio-ohjelmat, data ja analytiikka, teknologiavalmiudet, kulttuuri ja asiakaslähtöisyys kaikuvat edistyksellisten yritysten HR:n ja johdon keskusteluissa ja presentaatioissa.

Hyvä näin, mutta tämä ei riitä. Työntekijät elävät usein toisenlaisessa todellisuudessa. Todellisuudessa, jossa ongelmat ratkaistaan ihan toisella tavalla ja tasolla. Johdon jargon ei saa aikaan muutosta, jos toiminta arjessa ei muutu.

Vaikuttava muutos lähtee johtajien ja esihenkilöiden tavasta kohdata työntekijät. Johdon ihmiskäsitys määrittää pohjan kulttuurille ja sille, miten suuri muutosloikka yrityksessä voidaan tehdä. Jos johto ei aidosti luota porukkansa tekevän fiksuja päätöksiä, on turha haaveilla itseohjautuvuudesta. Kun johto itse viestii avoimesti ja avaa myös epäonnistumisista tulleita oppeja, uskaltautuu muukin porukka innovoimaan ja kokeilemaan.

“Jos johto ei aidosti luota porukkansa tekevän fiksuja päätöksiä, on turha haaveilla itseohjautuvuudesta.”

Lähde liikkeelle tästä: Ota aikaa keskusteluun johtoryhmässä ja HR-tiimissä siitä, mitä uskotte työntekijöistänne ihmisinä ja arvioi, miten tämä näkyy muutosohjelman ja HR-prosessien toteuttamisessa. Mahdollistavatko omat toimintatapamme ja rakenteemme tavoittelemamme muutoksen?

Keskity kohtaamisiin

Saadaksemme työntekijöidemme silmät loistamaan, vaaditaan aito kiinnostus ihmistä kohtaan ja aito usko siihen, että jokaisella työntekijällä on annettavaa työn ja työpaikan kehittämiseen. Transformaatio-ohjelman todellinen vaikuttavuus todentuu siinä, miten kohtaamiset ihmisten välillä muuttuvat. Tässä vähempikin data riittää, ja analysointi kannattaa keskittää tunteiden havaitsemiseen ja sanoittamiseen keskustelukumppanin kanssa. Tämä vaatii läsnäoloa, rohkeutta ja välittämistä. Muutos tapahtuu juuri näissä kohtaamisissa, kun into yhteisestä asiasta vie molemmat mennessään ja vuoropuhelussa syntyy jotain uutta.

Kulttuuri muuttuu, kun keskustelut muuttuvat.

Leidenschaftin vinkkejä arkea muuttaviin keskusteluihin:

  1. Kerro, miksi yrityksen tulee muuttua. Tee muutoksen tavoitteista yksilölle ymmärrettäviä ja innostavia.
  2. Ota aikaa kysyä ja kuunnella, miten työntekijällä menee.
  3. Jatka keskustelua siitä, mikä työntekijälle on merkityksellistä ja innostavaa. Auta sitomaan yksilön tavoitteet organisaation isoon kuvaan.
  4. Kysy, missä työntekijä haluaa onnistua seuraavaksi ja miten voit siinä auttaa.
  5. Kerro, mitä arvostat hänessä. Kohdennettu kiitos saa silmät syttymään

Kirjoittaja Tiina Laine on Leidenschaft Oy:n yrityskulttuurimuotoilija ja osakas. Tiina uskoo siihen, että ihmiset ratkaisevat yrityksen menestyksen. Tiinalla on pitkä kokemus business HR/D –työstä, johtamisen ja yrityskulttuurin kehittämisestä oivalluksen ja ilon kautta. Tiina rakentaa yrityskulttuuria liiketoiminnallisesta näkökulmasta ja vie muutoksen maaliin ihmiset mukaan ottaen. Tiina on myös Certified Business Coach.


Lue lisää vaikuttajablogeja täältä.

Liittyvät artikkelit