Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille ja tekee aktiivisesti töitä tulevaisuuden työllistymisen eteen. Hyria on edelläkävijä pedagogiikassa. Hyrian panosraa yhteisölliseen ja asiakaslähtöiseen toiminta, jotta myös opiskelijat ja huoltajat kokevat olevansa osa yhteisöä.

Runsaasti eri tutkintoja tarjoava Hyria toteuttaa laadukkaita räätälöityjä koulutuksia ja tukee alueen kilpailukykyä koulutuksen keinoin. Vuosittain noin 10 000 opiskelijaa hyödyntää Hyrian kattavaa tarjontaa.