Sisäistä ja ulkoista vuoropuhelua

Tutkimuksen mukaan 87 prosenttia yrityspäättäjistä eivät osaa ilmaista yrityksen virallista strategiaa. Yritysvalmentaja Maarika Mayryn huhtikuussa 2016 julkaistu väitöstutkimuksen osatutkimus on herättänyt laajaa keskustelua ja huolestuneisuutta yritysten, jopa koko Suomen valtion päämäärästä. Harmistuttavasti monella menevät termit sekaisin, puhutaan päämäärästä ja strategiasta kuin ne olisivat yksi ja sama asia.

Voiko mennä kohti yhteistä päämäärää, jos strategia ei ole yhtenäinen? Voi vain arvailla kuinka keskittyneitä yritysjohtajat olivat vastatessaan Mayryn tutkimukseen. Tai kokivatko he merkitykselliseksi vastauksensa täsmällisyyden? Mindfullness-harjoituksista voi olla apua. Jos luulit sen olevan terapiaa tai hengitysharjoituksia, kannattaa lukea yllä oleva Eeva Jaakonsalon kirjoitus mielen johtamisesta.

Tässä julkaisussa tärkeäksi teemaksi nousi yhteistyö. Henkilöstön sitoutuneisuus ja halu kehittyä vievät yritystäkin eteenpäin. Hyvin johdettuna muutos on sisältä ohjautuvaa: kun henkilöstö on mukana vaikuttamassa strategian määrittämiseen, ei sen tulkinnassa pitäisi olla merkittäviä eroja.

Yhteistyöllä tarkoitetaan nyt myös vuoropuhelua oman yrityksen ulkopuolella. Ovenian Sirpa Ojala haluaa kehittää koko kiinteistöalaa vaihtamalla ajatuksia ja yhteistyössä myös kilpailijoiden kanssa. Saman ajatusmallin mukaisesti voisimme toimia muillakin sektoreilla.

Jasmine Plavsic
Päätoimittaja
jasmine.plavsic@presser.fi


MANDAATTI 2016

Julkaisija: Presser Oy
Päätoimittaja: Jasmine Plavsic
Projektipäällikkö: Kaisa Ylihärsilä
Ulkoasu ja taitto: Virpi Vihervuori
Kannen kuva: Vitali Gusatinsky
Jakelu: Talouselämän liitteenä 6.5.2016
Painosmäärä: 83 000 kpl